mój prąd 2021

Mój prąd 2021 – jak skorzystać z programu?

Program priorytetowy Mój Prąd 2021 to wyjątkowy instrument, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Jego wdrożenie w dużym stopniu będzie miało wpływ na wypełnienie obowiązków kraju w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Wspieranie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych pozytywnie wpłynie na rozwój energetyki prokonsumenckiej i przyczyni się do jej rozpowszechniania. Realizowane projekty powinny być wdrażane z poszanowaniem środowiska i w trosce o ochronę krajobrazu.

Na co można przeznaczyć środki z programu Mój prąd 2021?

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 534 000 000 złotych. Z programu uzyskać można do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 3 tysiące złotych na jedno przedsięwzięcie. Mój prąd 2021 nie obejmuje dofinansowania projektów już istniejących instalacji fotowoltaicznych.
Dofinansowanie można uzyskać na zakup oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, które mają służyć istniejącym już budynkom mieszkalnym. Moc elektryczna tych instalacji powinna wynosić od 2 kW do 10 kW i być dobrana odpowiednio do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Co ważne, niemożliwy jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach, które posiadają dachy pokryte materiałami zawierającymi azbest. Zakupione urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane do 24 miesięcy przed montażem.

Kto może się starać o dofinansowanie z programu Mój prąd 2021?

Beneficjentami programu Mój prąd 2021 mogą być osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby oraz posiadają umowę regulującą zagadnienia związane z wprowadzeniem do sieci energii wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.
O dofinansowanie nie mogą starać się osoby, które zrealizowały swoje instalacje ze środków publicznych pochodzących z innych programów, jak na przykład “Czyste powietrze”.

Obowiązki beneficjenta po otrzymaniu dofinansowania

Beneficjent po uzyskaniu środków z programu Mój prąd 2021 zobowiązany jest do użytkowania dofinansowanej instalacji i innych urządzeń przez co najmniej 5 lat od otrzymania przelewu. Przez ten czas nie może on zmienić przeznaczenia budynku, odsprzedać ani zastawić zakupionego sprzętu, zdemontować go ani zmienić jego miejsca. W konsekwencji tych działań umowa o dofinansowanie może zostać wypowiedziana wraz z koniecznością zwrotu wszystkich środków wraz z odsetkami.

Od czego zacząć?

W celu poznania kosztów oraz możliwości zainstalowania instalacji fotowoltaicznym na Twoim budynku najlepiej skontaktować się z firmami specjalizującymi się w tym temacie. Jeśli jesteś zainteresowany/a taką wyceną możesz skorzystać z oferty np. Columbus Energy lub Solgen.

Jakie warunki muszę spełnić?

Grantobiorca końcowy jest zobowiązany do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, kierując je do opinii publicznej przez cały okres realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.
Beneficjent realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej po otrzymaniu środków pieniężnych ma obowiązek umieszczenia w miejscu lokalizacji inwestycji tablicy informacyjnej, zawierającej logotypy oraz zapis “Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.” Tablica musi być umieszczona w widocznym miejscu oraz być wykonana we własnym zakresie.
Bardzo ważne jest to, iż udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu, w związku z czym nie generuje dodatkowych kosztów po stronie beneficjenta.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Mój prąd 2021?

Nabór wniosków w programie Mój prąd 2021 trwa od 1.07.2021 roku do 22.12.2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Umowy podpisywane będą do 31.12.2023 roku, do tego samego dnia wydatkowane będą środki. Chcąc uzyskać dofinansowanie, należy założyć konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD), do czego niezbędny jest profil zaufany lub e – dowód. Do wniosku należy załączyć w formie elektronicznej kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty oraz zaświadczenie potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy od Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
Wniosek o dofinansowanie z programu Mój prąd 2021 można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Aktualny status wniosku można sprawdzić za pomocą strony internetowej programu.

Oceń tego posta!
[Głosów: 2 Średnio: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *