Czego nie może zająć komornik – praktyczny poradnik

Czego nie może zająć komornik – praktyczny poradnik

Komornik jest funkcjonariuszem działającym z ramienia sądu rejonowego. W związku z pełnieniem swojej funkcji posiada szereg uprawnień. Gdy zadłużenia trafiają w ręce komornika, wiele osób obawia się, że straci wszystkie pieniądze i cenne rzeczy. Nie można jednak zapominać, że komornik ograniczony jest normami prawnymi, a zatem przy wykonywaniu swojej pracy nie może zabrać dłużnikowi całego mienia. Co więc może, a czego nie może zająć komornik?

Czego nie może zająć komornik – podstawowe informacje

Komornik uprawniony jest do zajęcia części miesięcznego wynagrodzenia. Nie wolno mu jednak pozbawić dłużnika wszystkich środków do życia. Wysokość zajęcia komorniczego nie jest przypadkowa, ale uzależniona od indywidualnej sytuacji, a dokładniej mówiąc od stosunku pracy, jakiemu podlega zadłużony. Podczas egzekucji bierze się pod uwagę wysokość środków finansowych, a także mienie dłużnika. Jeśli dłużnik będzie miał zastrzeżenia co do wykonywanych przez komornika czynności, może wnieść skargę do sądu rejonowego.

Mienie wolne od zajęcia

Komornik nie może zająć szczególnych wpływów na rachunek bankowy, do których należą alimenty, świadczenia wypłacane na rodzinę, a także zasiłki dla opiekunów, świadczenia wychowawcze i integracyjne oraz otrzymywane w ramach pomocy społecznej. W przypadku majątku rolniczego to, czego nie może zająć komornik, zostało ściśle uregulowane normami prawnymi. Przykładowo nie jest on upoważniony do zajęcia jednej krowy, jednego konia z uprzężą czy 20 sztuk drobiu, a także podstawowych narzędzi rolniczych, potomstwa zwierząt czy opału.

Pensja i emerytura – czego nie może zająć komornik?

W przypadku egzekucji komorniczej niezwykle istotna jest forma stosunku pracy. W przypadku umowy o pracę komornik uprawniony jest do zajęcia 50% zarobków zadłużonego, przy czym wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej pozostaje wolne od egzekucji. W przypadku gdy zadłużony zatrudniony jest u kilku pracodawców czy też pracuje w niepełnym wymiarze godzin, wysokość zajęcia oblicza się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Inaczej sprawa wygląda w przypadku dłużnika, który pracuje na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. W takiej sytuacji komornik może zająć całą pensję. Nie oznacza to jednak, że dłużnik pozostanie bez środków do życia. Jeśli bowiem jest to jego jedyne źródło utrzymania, wynagrodzenie obliczane jest według zasad obowiązujących przy umowie o pracę, a więc to, czego nie może zająć komornik, oblicza się procentowo względem wynagrodzenia. W przypadku emerytury lub renty komornik nie może zająć 75% kwoty. Do jego dyspozycji pozostaje więc 25%.

Czego jeszcze nie może zająć komornik?

Wolne od zajęcia są także rzeczy niezbędne do nauki, w tym papiery osobiste oraz odznaczenia czy przedmioty służące do uprawiania praktyk religijnych. Podobnie sprawa wygląda w przypadku niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, a także wyrobów leczniczych i medycznych pod warunkiem, że są one potrzebne pacjentowi w przeciągu trzech miesięcy. Zajęciu nie podlega również odzież służbowa czy narzędzia służące do pracy zarobkowej dłużnika.

Oceń tego posta!
[Głosów: 0 Średnio: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *